Vzdělávací kurz pro středoškolské studenty

Změna klimatu a její dopady na naši společnost

Bez popisku

V rámci vzdělávacího projektu MjUNIon byl spuštěn nový vzdělávací kurz, který ve spolupráci s týmem MU připravil Lukáš DolákJarmila Burianová z Geografického ústavu PřF MU.

Kurz je určený primárně pro středoškolské studenty, ale nové poznatky o klimatickém systému, změnách klimatu v minulosti i současnosti nebo možnostech přizpůsobení se na ně si může doplnit i širší veřejnost.

To mě zajímá

Přednášky pro školy a veřejnost

Bez popisku

Nabízíme přednášky pro střední školy a organizace nebo veřejné populárně naučné přednášky z oblasti klimatologie. Ty jsou zaměřené především na témata o klimatickém systému, změnách klimatu v minulosti i současnosti a adaptacích na ně, hydrometerologických extrémech aj.

Kontaktujte nás

Užitečné weby

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) je mezinárodní orgán věnujících se problematice změny klimatu z důvodu potřeby jejího objektivního hodnocení. IPCC pravidelně připravuje hodnotící zprávy (Assessment Reports) a speciální zprávy (Special Reports), které se věnují jednotlivým klíčovým problémům z oblasti změny klimatu.

Šestá hodnotící zpráva IPCC (v češtině)

Změna klimatu: Informační portál Českého hydrometeorologického ústavu věnovaný změně klimatu poskytuje informace o klimatickém systému a jeho dosavadním a předpokládaném budoucím vývoji, jakož i o důsledcích, které se změnou klimatu souvisejí.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe) je česká veřejná výzkumná instituce a evropské centrum excelence se sídlem v Brně, která se zabývá se výzkumem globální změny, jejími projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost. Zaměřuje se také na rozvoj inovačních technologií a vzdělávání.

KlimatickáZměna.cz je otevřená a průběžně aktualizovaná on-line databáze shrnující informace o dopadech změny klimatu, rizicích, zranitelnosti a adaptačních opatřeních pro celou ČR na základě nejlepších dostupných metod a ve spolupráci odborných týmů.

Bez popisku

Faktaoklimatu.cz je český internetový portál a projekt, který shromažďuje data o klimatu a o klimatické změně, které poskytují vědecké instituce jako Český hydrometeorologický ústav, NASA, Eurostat, IPCC a jiné. Na základě těchto dat zpracovává grafy a infografiky pro další použití. Projekt tímto usiluje o zkvalitnění společenské diskuse o klimatické změně.

Informační portál Ministerstva životního prostředí České republiky věnovaný změně klimatu včetně vládou schválených dokumentů k ochraně klimatu v ČR, adaptací na změnu klimatu, strategiemi ochrany v rámci politiky EU aj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info