Mapová sbírka

Mapová sbírka při Geografickém ústavu (dříve Katedra geografie) na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně byla založena v roce 1921. V současné době sbírka obsahuje přibližně 18 000 inventárních položek. Podstatnou část sbírky tvoří dokumenty vydané před rokem 1850 označované jako staré tisky. Nejcennější části mapové sbírky představují první atlasy od Abrahama Ortelia z druhé poloviny šestnáctého století.

Všechny digitalizované mapy, u nichž to dovoluje autorskoprávní stav, jsou postupně zpřístupňovány online v plném rozlišení na stránkách Geografického ústavu. Zpřístupněné mapy jsou opatřeny viditelným vodoznakem. Do webového rozhraní zpřístupněných map vstoupíte odkazem https://mapy.geogr.muni.cz nebo kliknutím na obrázek níže.

https://mapy.geogr.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info