Uplatnění absolventů

Jako absolventi programu získáte základní teoretické a metodologické znalosti z jednotlivých disciplín geografie a kartografie. Porozumíte obsahu prostorových dat z hlediska jejich přesnosti, použitelnosti a budete se orientovat v základních mapových dílech.

Budete ovládat tradiční i současné moderní metody sběru geografických dat, včetně jejich uchovávání a kartografické vizualizace. Dokážete aplikovat základní metody geografického výzkumu na řešení praktických geografických úloh a analyzovat vztahy mezi jednotlivými složkami krajiny a řešit i praktické problémy spojené s otázkou trvalé udržitelnosti, respektive regionálního rozvoje.

Dále budete mít znalost ekologických zákonitostí a environmentálních procesů zahrnujících kulturní, sociální, ekonomické a politické složky a zvládnete aplikovat poznatky o struktuře a procesech utvářejících přírodní krajiny.

Z těchto důvodů bývají absolventi geografie zpravidla žádanými zaměstnanci řady soukromých firem, institucí státní správy či akademických ústavů přírodovědného zaměření. Naše absolventy naleznete například v Kanceláři strategie města Brna či v Ústavu regionálního rozvoje a veřejné správy. Uplatnění nacházejí na pozicích manažera povodňových plánů, projektového manažera, operátora GIS, meteorologa v Českém hydrometeorologickém ústavu a často též v akademické sféře.

„Moje bakalářská práce vznikla na čistě praktických požadavcích Solární a ozonové observatoře, což je nejlepší instituce pro měření solárního záření a ozonu v Česku. Jednalo se o porovnání přesnosti měření přístroje, který se používá zejména pro orientační stanovení údajů intenzity UV slunečního záření. Porovnání probíhalo s pomocí velmi přesného měřicího zařízení. Šlo o aplikaci série oprav, ze kterých bylo mým úkolem vybrat tu nejvhodnější úpravu přístroje a komentovat reziduální variabilitu, jež zůstává v měření i poté, co jsou aplikovány možné opravy. Nejdůležitějším výsledkem bylo zjištění nejvhodnější kombinace oprav. Věřím, že po ukončení magisterského studia najdu podobné pracovní uplatnění.“

Klára Čížková Klára Čížková
absolventka geografie

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info