Publikace

Monografie

Kapitoly v monografiích

 • Brázdil, R.,Kiss, A.,Řezníčková, L.,Mariano, B. Droughts in Historical Times in Europe, as Derived from Documentary Evidence. In Herget J., Fontana A. (eds). Palaeohydrology. Cham: Spriger, 2019. s. 65-96, 32 s. Geography of the Physical Environment. ISBN 978-3-030-23314-3. doi:10.1007/978-3-030-23315-0_4.
 • Trnka, M., Brázdil, R., Vizina, A., Dobrovolný, P., Mikšovský, J., Štěpánek, P. ,Hlavinka, P., Řezníčková, L., Žalud, Z. (2017): Droughts and Drought Management in the Czech Republic in a Changing Climate. In Donald A. Wilhite, Roger S. Pulwarty. Drought and Water Crises. 2nd ed. Boca Raton (US): CRC Press, Taylor & Francis. s. 461-480, 20 s. Integrating Science, Management, and Policy. ISBN 978-1-138-03564-5. doi:10.1201/9781315265551.
 • Dolák, L., Řezníčková, L., Dobrovolný, P., Štěpánek, P., Zahradníček, P. (2017): Extreme precipitation totals under present and future climatic conditions according to regional climate models. In David Vačkář, Dalibor Janouš. Climate change adaptation pathways from molecules to society. Brno: Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences, s. 27-37, 11 s. Global Change & Ecosystems, Volume 2. ISBN 978-80-87902-17-2.
 • Hradecký, J., Brázdil, R. (2016): Climate in the Past and Present in the Czech Lands in the Central European Context. In Tomáš Pánek, Jan Hradecký. Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Switzerland: Springer International Publishing, s. 19-28, 10 s. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9. doi: 10.1007/978-3-319-27537-6.
 • Brázdil, R., Kotyza, O. (2014): Meteorologické záznamy Pavla Korky z Korkyně ve světle dobových informací o počasí a příbuzných jevech z českých zemí. In Zdeněk Vybíral (ed.). Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku. Prameny k českým dějinám 16. – 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 252-291, 40 s. řada B, sv. IV. ISBN 978-80-7394-376-9.
 • Brázdil, R., Kundzewicz, Z. W., Benito, G., Demarée, G., Macdonald, N., Roald, L. A. (2012): Historical Floods in Europe in the Past Millennium. In Changes in Flood Risk in Europe. Wallingford (UK): Zbigniew W. Kundzewicz, s. 121-166, 46 s. IAHS Special Publication 10. ISBN 978-1-907161-28-5.
 • Brázdil, R., Řezníčková, L., Havlíček, M., Elleder, L. (2012): Floods in the Czech Republic. In Changes in Flood Risk in Europe. Wallingford (UK): Zbigniew W. Kundzewicz, s. 178-198, 21 s. IAHS Special Publication 10. ISBN 978-1-907161-28-5.
 • Dobrovolný, P. (2011): Analýza teploty aktivních povrchů v oblasti Brna. In Středová, H., Rožnovský, J., Litschmann, T.. Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. první. Brno: Česká bioklimatologická společnost, s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-86690-87-2.
 • Brázdil, R., Chromá, K. (2009): Kolísání klimatu v České republice. In Změna klimatu a české zemědělství – dopady a adaptace. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. 15-28, 14 s. Folia II, 2009, 10. ISBN 978-80-7375-369-6.
 • Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Skokanová, H. (2009): Climate fluctuations at Košetice in the period 1988-2007. In 20 years of Košetice observatory. Part II. Prague: Czech Hydrometeorological Institute, s. 5-13, 9 s. Neuveden. ISBN 978-80-86690-69-8.
 • Trnka, M., Brázdil, R., Hlavinka, P., Semerádová, D., Možný, M., Štěpánek, P., Dobrovolný, P., Eitzinger, J., Žalud, Z. (2009): Hydrometeorologické extrémy. In Změna klimatu a české zemědělství – dopady a adaptace. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 84-95, 12 s. Folia II, 10. ISBN 978-80-7375-369-6.
 • Brázdil, R., Dobrovolný, P., Kakos, V., Kotyza, O. (2006): Historical and recent floods in the Czech Republic: causes, seasonality, trends, impacts. In: Flood Risk Management: Hazards, Vulnerability and Mitigation Measures. Springer, Dordrecht, 247-259.
 • Brázdil, R., Valášek, H., Kotyza, O. (2004): Meteorological records of Michel Stueler of Krupka and their contribution to the knowledge of the climate of the Czech Lands in 1629-1649. In: Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University, Olomouc, s. 95-112.
 • Brázdil, R. (2003): Historical climatology and its progress after 1990. In: Laszlovszky, J., Szabó, P., eds.: People and Nature in Historical Perspective. Central European University, Department of Medieval Studies & Archaeolingua, Budapest, 197-227.
 • Brázdil, R. (2002): Patterns of climate in Central Europe since Viking times. In: Wefer, G., Berger, W., Behre, K.-E., Jansen, E., eds.: Climate Development and History of the North Atlantic Realm. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo, 355-368.
 • Brázdil, R., Štěpánek, P., Květoň, V. (2001): Temperature series of the Czech Republic and its relation to Northern Hemisphere temperatures in the period 1961-1999. In: Brunet India, M., López Bonillo, D., eds.: Detecting and Modelling Regional Climate Change. Springer, Berlin – Heidelberg – New York – Barcelona – Hong Kong – London – Milan – Paris – Tokyo, 69-80.
 • Brázdil, R. (1998): Meteorological extremes and their impacts on forests in the Czech Republic. In: Beniston, M., Innes, J.L., eds.: The Impacts of Climate Variability on Forests. Lecture Notes in Earth Sciences 74. Springer, Berlin, Heidelberg, 19-47.
 • Weber, R. O., Brázdil, R. (1997): Změny teploty v horských oblastech střední Evropy ve 20. století. In: Climatic Change at High Elevation Sites. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 95-112.
 • Brázdil, R. (1996): Reconstructions of Past Climate from Historical Sources in the Czech Lands. In: Jones, P.D., Bradley, R.S., Jouzel, J., eds.: Climatic Variations and Forcing Mechanisms of the Last 2000 Years. NATO ASI Series, Vol. 141. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 409-431.
 • Brázdil, R., Dobrovolný, P., Chocholáč, B., Munzar, J. (1994): Reconstruction of the climate of Bohemia and Moravia in the period of 1675 to 1715 on the basis of written sources. In: Frenzel, B., Pfister, C., Gläser, B., eds.: Climatic Trends and Anomalies in Europe 1675-1715. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York, 109-121.
 • Wanner, H., Brázdil, R., Frich, P., Frydendahl, K., Jonsson, T., Kington, J., Pfister, C., Rosenorn, S., Wishman, E. (1994): Synoptic interpretation of monthly weather maps for the late Maunder Minimum (1675-1704). In: Frenzel, B., Pfister, C., Gläser, B., eds.: Climatic Trends and Anomalies in Europe 1675-1715. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York, 109-121.

Články v recenzovaných časopisech

Články ve sbornících z konferencí

 • Chromá, K., Dolák, L., Brázdil, R., Řezníčková, L. Impacts of hydrometeorological extremes in South Moravia based on documentary evidence. In Otmar Urban, Mirka Šprtová, Karel Klem. Quo vaditis agriculture, forestry and society under global change? Brno: Global Change Research Institute, The Czech Academy of Sciences, v. v. i., 2017. s. 14-18, 5 s. ISBN 978-80-87902-22-6.
 • Dolák, L., Brázdil, R., Řezníčková, L., Valášek, H. Selected drought impacts in South Moravia in the 18th and 20th centuries based on documentary evidence. In: Otmar Urban, Mirka Šprtová, Karel Klem. Global Change: A Complex Challenge. Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, The Czech Academy of Sciences, v.v.i., 2015. s. 30-33, 4 s. ISBN 978-80-87902-10-3.
 • Chromá, K., Brázdil, R., Valášek, H., Dolák, L., Řezníčková, L. Documentary evidence in the study of past hydrometeorological extremes in South Moravia. In: Otmar Urban, Mirka Šprtová, Karel Klem. Global Change: A Complex Challenge. Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, The Czech Academy of Sciences, v.v.i., 2015. s. 22-25, 4 s. ISBN 978-80-87902-10-3.
 • Řezníčková, L., Brázdil, R., Kotyza, O., Valášek, H. Documentary evidence as a source of data for studying droughts in the Czech Lands. In: Global Change: A Complex Challenge. Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, The Czech Academy of Sciences, v.v.i., 2015. s. 26-29, 4 s. ISBN 978-80-87902-10-3.
 • Brázdil, R., Řezníčková, L., Kotyza, O., Valášek, H., Dobrovolný, P. (2013): Droughts in the Czech Lands during the 18th century. In: Stojanov, R., Žalud, Z., Cudlín, P., Farda, A., Urban, O., Trnka, M. eds.: Global Change and Resilience. From impacts to responses. Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference. Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Brno, 90-94. ISBN 978-80-904351-8-6.
 • Dobrovolný, P., Brázdil, R., Trnka, M., Kotyza, O., Valášek, H. (2013): Precipitation variability in the Czech Lands since AD 1500: How strong is the signal contained within documentary sources? In: Stojanov, R., Žalud, Z., Cudlín, P., Farda, A., Urban, O., Trnka, M. eds.: Global Change and Resilience. From impacts to responses. Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference. Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Brno, 95-99. ISBN 978-80-904351-8-6.
 • Chromá, K., Brázdil, R., Valášek, H., Zahradníček, P., Dolák, L. (2013): Past hydrometeorological extremes in south-western Moravia (Czech Republic) derived from taxation records. In: Stojanov, R., Žalud, Z., Cudlín, P., Farda, A., Urban, O., Trnka, M. eds.: Global Change and Resilience. From impacts to responses. Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference. Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Brno, 110-114. ISBN 978-80-904351-8-6.
 • Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2007): Vizuální denní záznamy počasí jako zdroj informací pro rekonstrukci klimatu českých zemí. In: Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 1112-1118.
 • Řezníčková, L., Štěpánek, P., Brázdil, R. (2007): Homogenizace řad denních hodnot tlaku a teploty vzduchu v Brně v období 1848-2005. In: Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 1258-1263.
 • Keprtová, K., Dobrovolný, P. (2006): Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals. In: Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006. VŠB-TU, Ostrava, 1-8.
 • Brázdil, R., Dobrovolný, P., Elleder, L., Kakos, V., Kotyza, O., Macková, J., Valášek, H. (2005): Studium historických povodní v České republice jako příspěvek k historické hydrologii. In: Hydrologické dni 2005. Slovenský výbor pre hydrológiu a Český výbor pro hydrologii, Bratislava, 311-329 (CD-ROM). [PDF]
 • Dobrovolný, P., Keprtová, K. (2005): Mapování historických zpráv o počasí. In: Mapa v informační společnosti. 16. kartografická konference. Brno, Univerzita obrany Brno, 62-71.
 • Brázdil, R. (2003): What can documentary evidence tell us about changes in meteorological extremes? In: 6. Deutsche Klimatagung - Klimavariabilitaet 2003. Alfred-Wegener-Stiftung, Potsdam, 78-81.
 • Brázdil, R., Valášek, H., Sviták, Z. (2003): Historical economic data as a source of information for the study of meteorological and hydrological extremes in the Czech Republic. In: Dealing with Diversity, 2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Proceedings. Charles University, Praha, 23-28.
 • Dobrovolný, P., Brázdil, R. (2003): Strong winds in the Czech Lands during the 16th-20th centuries. In: Dealing with Diversity, 2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Proceedings. Charles University, Praha, 33-38.
 • Dobrovolný, P., Fukátko, J. (2003): Digital mapping of climate history of the Czech Republic from documentary sources. In: Konečný, M., ed.: International symposium on Digital Earth. Proceedings. Brno, Masaryk University, 146-153.
 • Brázdil, R. (2000): Climate fluctuations and meteorological extremes in the Czech Lands since the 16th century. In: Proceedings of International Symposium on Climate Change and Variability, and their Impacts. Konkuk University, Seoul, 21-30.
 • Brázdil, R., Bukáček, M. (2000): Chronology of floods in the catchment area of the River Morava (the Czech Republic) since the 16th century. In: Mikami, T., ed.: Proceedings of the International Conference on Climate Change and Variability – Past, Present and Future. Commission on Climatology, Tokyo, 139-144.
 • Brázdil, R., Štekl, J., Kakos, V. (2000): Extreme daily precipitation totals in the Czech Republic in the period 1879-1999. In: 3rd European Conference on Applied Climatology, Pisa, Italy, 16-20 October, CD Rom, 7 s.
 • Brázdil, R., Vais, T. (1997): Thunderstorms and related Weather Extremes in South Moravia, Czech Republic, in 1946-1995. In: Data, Results, Impacts. Workshop on Indices and Indicators for Climate Extremes, NCDC, NOAA, Asheville, nestr.
 • Brázdil, R., Budíková, M., Faško, P. (1996): Climate fluctuations in the Mountain regions of the Czech and the Slovak republics. Proc. of the 24th International Conference on Alpine Meteorology. ICAM, 209.
 • Brázdil, R., Budíková, M., Auer, I., Boehm, R. (1995): Trend of maximum and minimum daily temperatures in Central Europe. In: International Conference on Past, Present and Future Climate. Painatuskeskus, Helsinki, 222-225.
 • Brázdil, R., Kotyza, O. (1995): Climatic fluctuation in the last two thousand years. In: Heikinheimo, P. ed.: International Conference on Past, Present and Future Climate. Painatuskeskus, Helsinki, 157-160.
 • Brázdil, R., Friedmannová, L. (1994): Temperature patterns in the Czech Lands in 1751-1850 – comparison of documentary evidence and of instrumental data. In: Brázdil, R., Kolář, M., eds.: Contemporary Climatology. Climatological Commission of the IGU, Brno, 82-92.
 • Brázdil, R., Machů, R., Budíková M. (1994): Temporal and spatial changes in maxima and minima of air temperature in the Czech Republic in the period of 1951-1993. In: Brázdil, R., Kolář, M., eds.: Contemporary Climatology. Climatological Commission of the IGU, Brno, 93-102.

Ostatní

 • Dolák L. Ocenění Le Prix Vautrin-Lud pro profesora Rudolfa Brázdila. Praha: Česká geografická společnost, 2021. s. 56-58. ISSN 1213-1075.
 • Dolák L a Řezníčková L. Životní jubileum profesora Rudolfa Brázdila. Praha: Česká geografická společnost, 2021. s. 69-71. ISSN 1213-1075.
 • Brázdil, R. (2005a): Documentary evidence of economic character as a source of information for the study of past climate variability and its human impact. In: ESF-HOLIVAR workshop Climate-human society interactions during the Holocene. Stockholm University, Stockholm, nestr.
 • Brázdil, R., Valášek, H. (2005): Historické informace o pěstování vinné révy jako zdroj údajů pro historickou klimatologii. In: Dějiny vinařství na Moravě. Moravský zemský archiv, Brno, 17-26.
 • Řezníčková, L., Brázdil, R., Valášek, H. (2005): Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands. In: From the Holocene to the Anthropocene: Climate of the Last 1000 Years.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info