Spolupráce s organizacemi

Geografická pracoviště na jiných univerzitách

Logo UK

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Sekce geografie

Logo UO

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra sociální geografie a regionální rozvoje

Logo ZČU

Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta, Katedra geografie, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje; Pedagogická fakulta, Centrum biologie, geověd a envigogiky; Fakulta aplikovaných věd, Katedra geomatiky

Logo UPOL

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, Katedra geoinformatiky, Katedra rozvojových studií

Logo JČU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie

Logo UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie; Fakulta životního prostředí, Katedra geoinformatiky

Logo TUL

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra geografie

Logo UNOB

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Katedra vojenské geografie a meteorologie

Logo VUT

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie

Logo VŠB-TU

VŠB Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Katedra geoinformatiky

Logo ČVUT

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky

Další geografická vědecká pracoviště

České profesní geovědní společnosti

Mezinárodní profesní geovědní společnosti

České geografické časopisy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info