Humanitární mapování

Missing Maps Brno

logo Missing Maps Brno

Týmy Lékařů bez hranic, Červeného kříže a dalších humanitárních organizací často působí v oblastech, pro které neexistují dostatečně podrobné mapy. Bez map přitom není možné plánovat očkovací kampaně, vyhodnocovat zdravotnická data ani provádět epidemiologické analýzy.

Proto vzniklo humanitární mapování. V rámci něj humanitární organizace společně s dobrovolníky po celém světě vytvářejí podle satelitních snímků mapy krizemi ohrožených oblastí. Dobrovolníci z různých zemí tak mohou mapováním na dálku z bezpečí domova přispět například k aktualizaci map v oblastech postižených nemocemi nebo přírodními katastrofami, ke koordinaci týmů v terénu nebo k plánování zdravotnických aktivit.

Využívá se k tomu prostředí svobodné editovatelné mapy světa OpenStreetMap. Humanitární mapování v OpenStreetMap koordinuje a technicky zajišťuje Humanitární OpenStreetMap Team. Ten je spolu s významnými humanitárními organizacemi zakladatelem celosvětového projektu Missing Maps. Jeho významnou součástí je i česká a slovenská komunita, do které patří i naše skupina Missing Maps Brno.

Českáslovenská komunita projektu Missing Maps patří mezi nejaktivnější na světě - jak počtem mapujících dobrovolníků, tak počtem mapathonů a množstvím vytvořených dat. Česká a slovenská komunita je v úzkém spojení s organizací Lékaři bez hranic. Ale data tvoříme i pro jiné humanitární organizace.

Mapovat může každý sám z domova (více se dozvíte např. na těchto stránkách pro začátečníky), ale zábavnější je mapovat ve skupině kamarádů, se kterými můžete debatovat a sdílet zkušenosti. Proto se pořádají mapovací setkání, kde skupina dobrovolníků společně mapuje určitou oblast. Těmto setkáním se říká mapathony. Jejich náplní není jen společné mapování, účastníci se něco dozví o mapované oblasti a o důvodech, proč je na daném místě potřeba zásah humanitární organizace. Účastníci mapathonů mají také možnost absolvovat různá školení, kde získávají nové znalosti jak lépe mapovat - od začátečníků, přes pokročilé mapéry až po kontrolory vytvořených dat. Mapathon je jedinečnou možností, jak se s mapováním seznámit, naučit se jej, zlepšit své dovednosti nebo pomoci ostatním, kteří se teprve učí.

První český mapathon proběhl v květnu 2016 v Praze. Druhým českým městem, kde se uskutečnil mapathon, bylo Brno - v listopadu 2016. Od té doby se v Brně pořádají mapathony pravidelně. Naše skupina organizátorů pod názvem Missing Maps Brno pořádá mapathony v Brně na různých místech: na Geografickém ústavu, v rámci různých konferencí nebo ve firmách, které se rozhodnou mapathon hostit ve svých prostorách. Členové organizačního týmu Missing Maps Brno se podílejí na organizaci mapathonů i v jiných městech Česka a Slovenska. Velká část členů Missing Maps Brno je spojena s Geografickým ústavem - jsou mezi námi učitelé, doktorandi, studenti i absolventi.

Geografickému ústavu velice děkujeme za možnost využívat prostory a techniku ústavu a provádět propagaci humanitárního mapování mezi studenty!

Na klasickém mapathonu (někdy nazývané "prezenční") se dobrovolníci sejdou na jednom místě a mapují společně. Výhodou je, že si mohou dobrovolníci navzájem radit a po mapathonu mohou jít společně třeba na pivo.

V době pandemie (v první polovině roku 2020) se řada mapathonů přesunula do prostředí internetu a vznikly online mapathony. Jejich výhodou je, že se mohou zúčastnit i ti, pro které je místo klasického mapathonu příliš vzdálené. Často u nich nelze u nich určit, zda jde o mapathon brněnský, pražský apod. Účastní se jich organizátoři a účastníci z různých měst Česka a Slovenska. V následujícím seznamu je proto jen málo brněnských mapathonů v letech 2020-2022. Organizátoři Missing Maps Brno v té době nelenošili a vypomáhali (a dále vypomáhají) s online mapathony pořádanými dalšími skupinami české a slovenské komunity projektu Missing Maps.

V posledních měsících se organizátoři snaží obnovit klasické mapathony, kdy všichni mapují (a baví se) společně na jednom místě, ale zároveň chtějí ponechat výhodu online mapathonu - možnost vzdálených účastníků připojit se online. Tak vznikly hybridní mapathony, které kombinují mapování ve skupině na určitém místě s možností připojit se k mapathonu online z jiných měst. Do pořádání těchto hybridních brněnských mapathonů se v roce 2022 zapojila i skupina Missing Maps Brno.

Mimochodem, víte, že jeden člověk může během tříhodinového mapathonu stihnout kontrolovat data např. 36 hodin? Ano, je to možné i bez stroje času. Pokud vás zajímá, jak je to možné, tak se nás zeptejte na některém z příštích mapathonů. Rádi vás to naučíme!


Kontakt na Missing Maps Brno

Missing Maps Brno v médiích
Dosavadní mapathony v Brně
 • listopad 2023: Listopadový brněnský online Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
  - událost na Facebooku
  - výsledek: Pro organizaci Lékaři bez hranic jsme mapovali oblast v regionu Západní Dárfúr v Súdánu a oblast Homa Bay v Keni.
 • listopad 2023: Brněnský Missing Maps mapathon na konferenci OpenAlt 2023
  - událost na stránkách konference, Facebooku
  - výsledek: Pro organizaci Lékaři bez hranic se zmapovalo 3837 budov. Zaměřili jsme se na region Západní Dárfúr a město Džunajná, kde probíhají velmi tvrdé boje. Zároveň z této oblasti prchají stovky tisíc lidí, které často odcházejí do sousedního Čadu, kde se v pohraničí tísní ve velmi špatných podmínkách.
 • červen 2023: Missing Maps mapathon v Logio Praha a Brno
  - událost na webu, Facebooku
  - výsledek: Pro organizaci Lékaři bez hranic se zmapovalo 6740 budov v Hondurasu a Čadu.
  - fotografie z Prahy i Brna: adresář na Google Docs
 • březen 2023: Březnový brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
  - událost na Facebooku, Twitteru, Instagramu
  - výsledek: Pro organizaci Lékaři bez hranic se mapovaly budovy (úloha 14280) v regionu Magaria v jižním Nigeru. Celkově bylo zmapováno asi 10 000 budov. Mapathon dosáhl maxima nastaveného počtu zaregistrovaných účastníků - 25 prezenčních a 15 v online prostoru.
  -
  fotografie z mapathonu: 1, 2
  - videoreportáž z mapathonu na studentském zpravodajském portálu Stisk online
  - článek o mapathonu na webu geocommunity.sk
 • září 2022: Brněnský Missing Maps hybridní mapathon na konferenci OpenAlt
  - událost na stránkách konference, Facebooku
  - výsledek: Pro organizaci Lékaři bez hranic se mapovaly vodní toky (úloha 13460), cesty (úloha 13058), vesnice (úloha 13311) a budovy (úloha 13311) v regionu Gummi v severní Nigérii. Celkově bylo zmapováno asi 5900 budov, 150 km cest a 50 km vodních toků.
  - záznam mapathonu
  -
  fotografie z mapathonu
 • červen 2022: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
  - událost na Facebooku
  - výsledek: zmapováno 2543 budov a ještě mnohem více dat zkontrolováno ve 2 projektech organizace Lékaři bez hranic - na jihu Madagaskaru a v uprchlickém táboře Kounougou v Čadu. Souhrn výsledků.
  - fotografie z mapathonu: 1, 2, 3
 • listopad 2021: Brněnský Missing Maps online mapathon
  - událost na Facebooku, Instagramu, Twitteru
  - výsledek: zmapováno 5757 budov a 2,75 km² obytných oblastí ve 2 projektech organizace Lékaři bez hranic v Nigérii (region Sabon Birni a region Illela)
 • únor 2020: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
  - událost na Facebooku
 • únor 2020: Brněnský Missing Maps mapathon ve skupině PyLadies Brno
 • leden 2020: Brněnský Missing Maps mapathon na konferenci DevConf
  - událost na stránkách konference
 • prosinec 2019: Brněnský Missing Maps mapathon v Kiwi.com
  - událost na Facebooku
 • listopad 2019: Brněnský Missing Maps mapathon na XV. FFDM – Filmový festival dorostu a mládeže
  - zpráva na Facebooku
 • listopad 2019: Brněnský Missing Maps mapathon na konferenci OpenAlt
  - událost na stránkách konference
 • říjen 2019: Brněnský Missing Maps mapathon ve společnosti RedHat
  - událost na Facebooku
 • červen 2019: Brněnský Missing Maps mapathon v kulturním centru Kafara
  - událost na Facebooku
 • duben 2019: Brněnský Missing Maps mapathon ve společnosti Kiwi.com
  - událost na Facebooku
 • březen 2019: Brněnský Missing Maps mapathon ve společnosti Clevermaps
  - zpráva na stránkách společnosti
 • únor 2019: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
 • prosinec 2018: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
 • listopad 2018: Brněnský Missing Maps mapathon ve společnosti Clevermaps
 • listopad 2018: Brněnský Missing Maps mapathon na konferenci OpenAlt
  - událost na stránkách konference
 • červen 2018: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
 • duben 2018: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
  - událost na Facebooku
 • únor 2018: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
  - událost na Facebooku
 • listopad 2017: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
 • říjen 2017: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
 • červen 2017: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
 • duben 2017: Brněnský Missing Maps mapathon v rámci výstavy Lékařů bez hranic
  - zpráva o výstavě na stránkách Lékařů bez hranic
 • březen 2017: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
 • prosinec 2016: Brněnský Missing Maps mapathon na Geografickém ústavu
 • listopad 2016: Brněnský Missing Maps mapathon na konferenci OpenAlt
  - událost na stránkách konference
Zdroje informací o mapathonech a projektu Missing Maps

O projektu:

Pro zájemce, kteří se chtějí zapojit do mapování nebo do organizace mapathonů:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info