Co se naučíte?

S geografií se v životě ani ve světě neztratíte. Naučíte se myslet a pracovat komplexně a své znalosti budete mít ukotveny v konkrétním prostoru a čase na Zemi. Poznatky pak zvládnete uplatnit v práci s mapami i jinými informačními systémy.

Mnoho lidí si geografii stále spojuje s představou objevování světa a popisem planety Země. Tak tomu ale bylo v 15.–19. století. Dnes už jsme o kus dál. Zajímají nás významné události a jevy na zemském povrchu a jejich vzájemné vztahy. Ale také jak vše modelovat a předvídat budoucí vývoj.

Nemusíte se obávat biflování stovek řek, pohoří nebo měst. Ale pokud chcete, můžete se pustit do objevování nových zemí. Příležitost máte třeba na naší stanici v Antarktidě na odledněných územích.

Na Přírodovědecké fakultě MUNI můžete geografii studovat v jedné z pěti odborných specializací a zároveň ještě i "učitelské" zaměření:

  • Fyzická geografie
  • Sociální geografie
  • Geografická kartografie a geoinformatika
  • Geoinformatika a regionální rozvoj
  • Geoinformatika a trvalá udržitelnost
  • Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Na Fyzické geografii se budete zabývat přírodními procesy, jako jsou utváření klimatu, říční systémy nebo podmínky rozšíření a zachování rostlinných i živočišných druhů v území.

Sociální geografie studuje prostorovost lidské společnosti. Častými tématy jsou například dopravní obslužnost, fungování a růst měst, regionální rozvoj nebo politické a ozbrojené konflikty.

Kartografové se zabývají tvorbou map. V dnešním digitálním prostředí jsou to hlavně webové mapy. K jejich sestavování používají moderní zdroje dat, jako jsou letecké a družicové snímky či údaje z přesných pozičních systémů.

Specializace zaměřené na regionální rozvoj a trvalou udržitelnost mají za cíl připravit geografa schopného aplikovat nabyté poznatky v praxi. Například v projekci, ochraně přírody nebo územním plánování.

Chcete se stát učitelem zeměpisu? Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity získáte všechny potřebné znalosti a pedagogickou praxi. V průběhu studia poznáte hloubku a šíři geografie jako vědní disciplíny a osvojíte si široké znalosti a dovednosti z fyzické a humánní geografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země.

Praktické dovednosti si osvojíte v rámci terénních cvičeních ze všech oblastí geografie a kartografie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info