Laboratoř virtuálních geografických prostředí

Laboratoř virtuálních geografických prostředí (VGE Lab) je nové a rozvíjející se pracoviště zabývající se výzkumem a inovací v oblasti imerzní virtuální reality (iVR) s důrazem na geografii, kartografii a geoinformatiku.

Virtuální geografické prostředí (anglicky Virtual Geographic Environment – VGE) je pojem označující virtuální reprezentaci reálného “geografického” prostředí kombinující vizualizační, simulační a analytické nástroje s cílem prohloubení znalostí v geografické sféře (geografická vizualizace, prostorové analýzy, problem solving, spolupráce v kolaborativních virtuálních prostředích, vzdělávání, nebo trénink kognitivních procesů); problematika geografie je v nich prezentována dynamickou a interaktivní formou.

VR aplikace “VRstevnice”
VR aplikace “Biomy”
VR aplikace “Quality of Life”
iVR prostředí

Vybavení laboratoře:

Laboratoř je vybavena moderními headsety pro virtuální realituvýkonným procesním zařízením, které jsou k dispozici také pro studenty Geografického ústavu v rámci řešení jejich závěrečných prací, nebo projektů.

  • 1x VR HMD HTC Vive Pro Eye
  • 2x VR HMD Pico Neo 3 Pro Eye
  • 4x VR HMD Oculus Quest 2
Pico Neo 3 Pro Eye a Oculus Quest 2
HTC Vive Pro Eye

Participace na projektech:

V posledních letech patřily mezi hlavní výzkumné projekty zejména studie evakuace a prostorového chování v prostředí virtuálních budov, nebo výuka geografie v kolaborativní imerzní virtuální realitě.

01/2023 - 12/2025: BARIÉRY (23-06187S) Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací (projekt GAČR); hlavní řešitel – Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; stránky projektu

06/2020 - 12/2023: EduInCIVE (TL03000346)Vzdělávání v kolaborativní imerzivní virtuální realitě (projekt TAČR); hlavní řešitel – Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita; stránky projektu

01/2019 - 12/2022: CANAVERAL (TL02000103)Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely (projekt TAČR); hlavní řešitel – Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita; stránky projektu

Závěrečné práce:

UGWITZ, Pavel. Facilitating and Evaluating User Behavior In Virtual 3D Environments. Disertační práce, GeogÚ PřF MU, 2022. Dostupné z: https://theses.cz/id/xa2nqo/

BOŘIL, Jan. Využití VGE pro výuku prostorových úloh - role interakce. Diplomová práce, GeogÚ PřF MU, 2022. Dostupné z: https://theses.cz/id/hpvuqi/

BOŘIL, Jan. Kartografická vizualizace pro účely evakuace. Bakalářská práce, GeogÚ PřF MU, 2020. Dostupné z: https://theses.cz/id/f9hmdv/

MARTINCOVÁ, Jana. Vliv stínu na vnímání virtuálních prostředí. Diplomová práce, GeogÚ PřF MU, 2020. Dostupné z: https://theses.cz/id/crk70k/

FILA, Milan. Vliv úrovně detailu na vnímání trojrozměrné kartografické vizualizace. Diplomová práce, GeogÚ PřF MU, 2020. Dostupné z: https://theses.cz/id/epjge4/

PAVLAČKOVÁ, Nikola. Způsoby pohybu ve virtuální realitě a jejich vliv na chování uživatelů. Bakalářská práce, GeogÚ PřF MU, 2020. Dostupné z: https://theses.cz/id/68nk4x/

KVARDA, Ondřej. Virtuální realita jako prostředek kartografické komunikace. Diplomová práce, GeogÚ PřF MU, 2020. Dostupné z: https://theses.cz/id/xssg6j/

KVARDA, Ondřej. Možnosti nízkonákladových prostředků v oblasti virtuální reality. Bakalářská práce, GeogÚ PřF MU, 2018. Dostupné z: https://theses.cz/id/loidab/

Publikace s participací laboratoře VGE:

UGWITZ, Pavel, Ondřej KVARDA, Zuzana JUŘÍKOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA a Tamm SASCHA. Eye-Tracking in Interactive Virtual Environments: Implementation and Evaluation. Applied Sciences. Basel, Switzerland: MDPI, 2022, roč. 12, č. 3, s. 1–30. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app12031027. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/3/1027

JOCHECOVÁ, Kateřina, Michal ČERNÝ, Zdeněk STACHOŇ, Hana ŠVEDOVÁ, Natálie KÁČOVÁ, Jiří CHMELÍK, Vojtěch BRŮŽA, Ondřej KVARDA, Pavel UGWITZ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Nicola Catherine FOŘTOVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. Geography Education in a Collaborative Virtual Environment: A Qualitative Study on Geography Teachers. International Journal of Geo-Information. 2022, roč. 11, č. 3. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi11030180. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2220-9964/11/3/180

SNOPKOVÁ, Dajana, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Jiří HLADÍK, Vojtěch JUŘÍK, Ondřej KVARDA a Petr KUBÍČEK. Retracing evacuation strategy: A virtual reality game-based investigation into the influence of building’s spatial configuration in an emergency. Spatial Cognition & Computation. Taylor & Francis, 2021, roč. 22, 1–2, s. 30–50. ISSN 1387-5868. doi:10.1080/13875868.2021.1913497. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13875868.2021.1913497

Kontakt na Laboratoř VGE:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info