Adaptační pobyt

V průběhu začátku semestru pořádáme pro přijaté studenty prvního ročníku adaptační pobyt, který je namíchán odborným i zábavným obsahem. Jednotlivé aktivity si připravují vyučující i doktorandi a máte tam možnost si vyzkoušet zábavnou formou některá témata probíraná v jednotlivých předmětech, či nakouknout pod pokličku jednotlivých výzkumných směrů a v neposlední řadě se lépe seznámit se svými spolužáky a řádně utužit kolektiv třeba v oblíbeném Geopubkvízu či Geoaktivitách. Tato akce se pořádá pro odborné i učitelské zaměření.

Praxe

Součástí vašeho studia bude praktická výuka v terénuexkurze na významná geografická pracoviště. Následně získáte provozní praxi ve spolupracujících soukromých firmách, akademických ústavech či orgánech státní správy.

Absolvování praxí vám umožní ověřit si nabyté teoretické znalosti a dovednosti z klasických forem výuky. Získaná data a údaje z vašeho bádání budete moci analyzovat v Laboratoři environmentální geografie, Laboratoři geoinformatiky a kartografie a ve specializovaných počítačových učebnách.

Během studia můžete absolvovat také pobyt na vybraném zahraničním geografickém pracovišti některé z partnerských univerzit, například v Lublani, Dijonu, Lyonu, Berlíně či v Oslu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info