Laboratoř geoinformatiky a kartografie

"SPRÁVNÉ MÍSTO PRO VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ A APLIKACE"

Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) byla založena v roce 1992 rozhodnutím tehdejšího rektora Masarykovy univerzity prof. Eduarda Schmidta. Impulzem pro založení byl společný kanadsko-československý výzkumný projekt.

Členové LGC hrají klíčovou roli při výuce předmětů zaměřených na kartografii, geoinformatiku a DPZ na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na všech stupních vzdělávání (bakalářském, magisterském a doktorském). Celkově se jedná o desítky odborných předmětů a řadu souvisejících výukových a propagačních aktivit. Podílí se také na tvorbě učebnic včetně elektronických a multimediálních (např. Kartografie a geoinformatiky a Dějiny kartografie) a mezinárodních vzdělávacích kurzů. Každoročně se také účastní akcí na popularizaci vědy - např. Noci vědců, Dnů geografie, GIS Day, MjUNI a a dalších.

Otcem zakladatelem a dosavadním ředitelem LGC je prof. RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc. LGC navázala na výuku GIS na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (tehdy univerzita Jana Evangelisty Purkyně) již z počátku 80. let minulého století. Jednalo se o první instituci v oboru v bývalém Československu i zemích tehdejšího východního bloku. Skripta vydaná v roce 1985 představují celosvětově historicky první učebnicí GIS. Toto prvenství potvrdili i autoři publikace Geographic information systems z roku 1991, jako například prof. Michael Goodchild (emeritní profesor na University of California, Santa Barbara).

Jedním z pilířů LGC vždy byly aktivity spojené s Mezinárodní kartografickou asociací (ICA). V letech 2003 až 2007 byl prof. Milan Konečný jejím prezidentem. Od roku 2006 do roku 2015 byl viceprezidentem Mezinárodní společnosti pro digitální Zemi (ISDE). LGC je také dlouhodobým členem Open Geospatial Consortium a AGILE.

Realizováno bylo množství mezinárodních konferencí v ČR i v zahraničí. Z nich můžeme namátkově vybrat série International Symposium on Digital Earth, AGILE či GIS Brno, mezinárodní sympozia o krizovém řízení v rámci českého předsednictví EU, odborné akce v zahraničí pod záštitou několika českých velvyslanců v zahraničí a jiné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info