Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) byla založena v roce 1992. Navázala na výzkum a výuku geografických informačních systémů (GIS), která započala na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, jako na první instituci v bývalém Československu a zemích tehdejšího východního bloku, již na počátku 80. let minulého století.

LGC je garantem studijních programů kartografie, geoinformatiky a DPZ na PřF Masarykovy univerzity na všech stupních (bakalářském, magisterském a doktorském). Výukové kurzy jsou zaměřeny především na geografickou a tematickou kartografii v počítačovém prostředí a základy geoinformatiky. LGC se také podílí na tvorbě učebnic - např. Kartografie a geoinformatiky nebo Dějin kartografie, a mezinárodních vzdělávacích kurzů. Každoročně se také účastní akcí na popularizaci vědy - např. Noci vědců.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info