Rakouský honorární konzul na Geografickém ústavu

14. 6. 2023

Výuka Sociální geografie a regionálního rozvoje v magisterském stupni byla dne 13. 6. 2023 oživena vzácnou návštěvou. Díky dlouhodobým kontaktům v rámci přeshraničních aktivit našeho pracoviště se G. Stöger a „jeho pravá ruka“ J. A. Saitlová zapojili do předmětu Programy a projekty přeshraniční spolupráce. Význam akce podtrhla účast proděkana pro internacionalizaci C. Hofra a ředitele GÚ P. Kubíčka. Impulzem setkání se stala oprávněná(?) kritika povrchnosti našich výstupů, a tak v rámci cvičení 8 studentů/studentek plnilo zcela konkrétní zadání, tj. analýzu přeshraničních aktivit bezprostředně hraničních obcí. Těch je, v rámci krajů Jihočeského, Vysočina a Jihomoravského – což odpovídá dotačnímu území programu Interreg – celkem 56. Prezentovaná „inventura“ na základě studia webových stránek, fondu malých projektů realizovaných prostřednictvím programu Interreg V-A, jakož i přímé komunikace s představiteli dotčených obcí potvrdila značnou diferenciaci v zapojení do přeshraniční spolupráce. Příčiny přitom spočívají jak v historickém vývoji a objektivní situaci dané lokality, tak i v subjektivní rovině. Přínosná byla zpětná vazba, v níž pan konzul nejen ocenil práci studentů/studentek, ale zároveň téma doplnil svými poznámkami s jeho příznačným nadhledem a humorem. Jsem přesvědčen, že tyto aktivity – předtím jsme navštívili Bratislavu a byli přijati mj. naším velvyslancem R. Jindrákem – vhodně rozšiřují výuku a zároveň seznamují studenty/studentky s praxí, v níž se budou zanedlouho pohybovat.

Milan Jeřábek


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info