Nabídka inovovaného předmětu pro podzimní semestr

17. 6. 2024

Bez popisku

Od semestru podzim 2024 se bude učit inovovaná verze předmětu ZX404 Úvod do tajemství map a GIS – online. Předmět je ukončen kolokviem a hodnocen 3 kredity. Předmět patří pod Geografický ústav Přírodovědecké fakulty. Studuje se však online pomocí interaktivní šablony v IS MUNI, takže si studium můžete plně přizpůsobit svému rozvrhu.

Cílem předmětu je seznámit studenty jiných oborů než je odborná geografie nebo kartografie s geografickými informačními systémy (GIS) a s možnostmi jejich využití v jiných oborech – včetně jejich vlastního. Každý rok se do předmětu hlásí řada studentů z různých oborů Přírodovědecké fakulty i jiných fakult. Po absolvování předmětu budou posluchači ovládat prostředí programů GIS a budou schopni provádět v nich nejčastější úlohy – např. provádět základní prostorové analýzy a tvořit základní typy map. Kromě všeobecné mapy zvoleného se naučí vytvářet i statistické mapy a také trojrozměrné vizualizace s využitím digitálních modelů terénu. Kromě tvorby map a vizualizací se posluchači naučí i základy analýz v GIS. Inovovaná verze předmětu je připravena pro práci v aktuálně využívaném programu ArcGIS Pro a je obohacena o aktuální informace o volně dostupných datech, nově využívaných formátech a o další novinky.

Podmínkou pro zápis je jen to, aby zájemce o předmět měl zájem o mapy a geografii. Všichni jste zváni. Více informací o předmětu lze najít na adrese: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/ZX404.

Předmět byl inovován v rámci projektu financovaném Masarykovou univerzitou MUNI/IVV/0529/2023 Inovace předmětu ZX404 Úvod do tajemství map a GIS – online.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info