Čas, rytmy a mobilita

Bez popisku

Práce výzkumné skupiny je soustředěna na zkoumání každodenní časoprostorové rutiny, a to především v prostoru měst a metropolitních oblastí. Prostřednictvím témat času, rytmů a mobility jsou do uceleného rámce integrovány klasické disciplíny geografie osídlení, geografie města či geografie dopravy. Předmětem výzkumného zájmu jsou rovněž dopady různých typů technologií (zejména mobilitních a komunikačních) do časoprostorové organizace každodenních aktivit jedinců a domácností.

V rámci aplikovaného výzkumu jsou řešeny projekty z oblasti prostorového, resp. strategického plánování (analýzy prostorových vztahů, demografické prognózy, pokročilé regionalizace) na městské, regionální i národní úrovni. Spolupracujícími partnery jsou obvykle různé instituce veřejné správy či soukromé subjekty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info