Bakalářské studium

Studium je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou před zkušební komisí. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce, písemné a ústní zkoušky podle odpovídajícího studijního oboru a směru.

Bakalářská práce

Obhajoba bakalářské práce

Vlastní obhajoba bakalářské práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům v diskuzi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.

Rámcové požadavky na bakalářskou práci

Bakalářská práce představuje pokus o řešení jednodušších geografických úkolů, při jejím zpracování je nutné využívat základní znalosti z kartografie, geoinformatiky, fyzické a humánní geografie, metod geografického výzkumu a znalosti regionální geografie České republiky, stejně jako i základních dovedností pro koncipování samostatné ucelené práce (rešerše literatury, pracovní postupy a metody, tvorba a analýza geografických dat, interpretace výsledků, forma prezentace). Bakalářská práce má menší teoretickou náročnost než diplomová práce.

Pokyny pro zpracování bakalářské práce
Pokyny pro zpracování bakalářské práce

Předměty a okruhy státní závěrečné zkoušky

Studijní program Geografie a kartografie

Fyzická geografie

Sociální geografie

Geografická kartografie a geoinformatika

Geoinformatika a regionální rozvoj

Geoinformatika a trvalá udržitelnost

Studijní program Učitelství geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Geografická část:

Kompletní informace o bakalářském studiu na stránkách PřF MU

Seznam bakalářských prací


Celkový počet závěrečných prací: 0


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info