Říční krajina

River Landscape Research Group (RILAN)

Motto:

Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí na světě rovno.

Lao-c‘

Aktuality

21. 12. 2022
Časopis Environmental Earth Scinces přijal k publikaci náš článek, ve kterém popisujeme metodiku hodnocení splaveninového hazardu a rizika na malých vodních tocích. Metodiku jsme vyvinuli pro státní podnik Lesy České republiky.

11. 11. 2022
Hledá se pomoc pro měření zrnitosti sedimentů v Amatérské jeskyni. Svojí trochou vody do mlýna se připojujeme k výzkumu hydrologických a sedimentologických poměrů Amatérské jeskyně v Moravském krasu. V případě zájmu podívat se do Amatérky a pomáhat s valounovou analýzou sedimentů v Rozlehlé chodbě kontaktujte doc. Zdeňka Máčku.

31. 10. 2022
Náš tým připravil pod vedením dr. Šulc Michalkové návrh mezinárodního projektu zaměřeného na přívalové povodně do výzvy Water4All (Flash flood susceptibility assessment in headwater catchments based on physiographic parameters analysis). Našimi partnery jsou Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Geografický ústav SAV, Univerzita Pécs a Vídeňská univerzita.

Archiv aktualit

Kdo jsme a čím se zabýváme

RILAN je otevřená pracovní skupina vyučujících a studentů Geografického ústavu, kteří se setkávají při řešení otázek souvisejících se strukturou a fungováním říčních a poříčních ekosystémů. Věnujeme se základnímu výzkumu i aplikovaným problémům z oblasti geomorfologie, hydrologie, hydrobiologie a krajinné ekologie. V poslední době se zabýváme především následujícími tématy:

  • režimem a konektivitou transportu splavenin v potocích a řekách
  • náchylností malých povodí ke vzniku přívalových povodní
  • účinkům a přeplavováním říčního dřeva ve vodních tocích
  • současným i historickým změnám meandrujících řek
  • vazbám říční sítě na okolní krajinu
  • negativním projevům lidských aktivit v řekách a jejich nivách

Pro studenty

Pokud vás odborně zajímá voda v krajině, můžete si u nás domluvit téma bakalářské, diplomové nebo doktorské práce. Na čem už pracují vaši spolužáci najdete v sekci Pro studenty Nahlédněte také do sekce Výzkumná témata, kde najdete inspiraci, jakým směrem by se vaše práce mohla ubírat.

Pokud u nás nechcete řešit svoji kvalifikační práci, ale chcete si rozšířit obzory, tak vás rádi uvidíme na našich terénních výjezdech. Neváhejte nás kontaktovat s dotazem, co se chystá.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info