Říční krajina

River Landscape Research Group (RILAN)

Bez popisku

Motto:

Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí na světě rovno.

Lao-c‘

Kdo jsme a čím se zabýváme

RILAN je otevřená pracovní skupina vyučujících a studentů Geografického ústavu, kteří se setkávají při řešení otázek souvisejících se strukturou a fungováním říčních a poříčních ekosystémů. Věnujeme se základnímu výzkumu i aplikovaným problémům z oblasti geomorfologie, hydrologie, hydrobiologie a krajinné ekologie. V poslední době se zabýváme především následujícími tématy:

  • režimem a konektivitou transportu splavenin v potocích a řekách
  • náchylností malých povodí ke vzniku přívalových povodní
  • účinkům a přeplavováním říčního dřeva ve vodních tocích
  • současným i historickým změnám meandrujících řek
  • vazbám říční sítě na okolní krajinu
  • negativním projevům lidských aktivit v řekách a jejich nivách

Pro studenty

Pokud vás odborně zajímá voda v krajině, můžete si u nás domluvit téma bakalářské, diplomové nebo doktorské práce. Na čem už pracují vaši spolužáci najdete v sekci Pro studenty Nahlédněte také do sekce Výzkumná témata, kde najdete inspiraci, jakým směrem by se vaše práce mohla ubírat.

Pokud u nás nechcete řešit svoji kvalifikační práci, ale chcete si rozšířit obzory, tak vás rádi uvidíme na našich terénních výjezdech. Neváhejte nás kontaktovat s dotazem, co se chystá.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info